2019 Invitation Julestue

72955221 444672986180275 6955580054176792576 n Copy

Donationer 2019

DSC 1379 Copy

 

Donationer i anledning af Odd Fellow Ordenens 200-års jubilæum den 26.4.2019 

 

Odd Fellow Ordenen fyldte 200 år 26.4.2019. Derfor uddelte Danmarks 93 søsterloger og 107 broderloger masser af donationer. Derudover uddelte Ordenens hovedkontor i København på alles vegne 600.000 kr.

Dette gøres fordi det at yde omsorg og hjælpe andre er en betydelig del af det at være Odd Fellow, at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene.

Ordenens stiftere anså også for 200 år siden den etiske livsholdning for en væsentlig del af ordenslæren. En livsholdning, der sætter ordenens medlemmer i stand til ikke kun at stile efter en materiel tilværelse, men også at stræbe efter en etisk livsholdning. En Odd Fellow BØR kendes på væremåde og gerninger.

Vi, i søsterloge nr. 4 Erica, donerede på 200 års jubilæumsdagen 5 portioner á 8000 kr. til fem lokale foreninger, som logens søstre havde valgt til at skulle modtage en donation denne dag.                        

     

1. Handicap udvalget Sevel – Mogenstrup idrætsforening.

 Irene Sørensen og Asta Olesen fik overrakt donationen på foreningens vegne.

Foreningen arbejder bl.a. med personer med handicap. Nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fra hele kommunen. I denne forbindelse afvikles der jævnligt forskellige aktivitetsdage i den lokale hal. Der deltager mange frivillige hjælpere, som hver gang gør et stort arbejde med enten madlavning, aktiviteter og hjælp til deltagerne.

 

2. Foreningen børn og unge i sorg i Holstebro.

Inge Glud, der er kasserer i foreningen, modtog på foreningens vegne donationen.

Det er skrækkeligt når børn og unge møder livets konsekvens alt, alt for tidligt. Det er ubarmhjertigt og mange børn /unge kan have svært ved at vise sorgen i familien og blandt kammerater, da de måske ikke vil gøre de voksne kede af det. De har behov for at få snakket med andre ligesindede, og det er så vigtigt for deres fremtid, at de kommer godt videre og får talt med voksne og jævnaldrende om sorgen.

3. Kirkens Korshærs familiearbejde.

Samfundets krav til familier er gennem de seneste år vokset markant. Krav, som det især for udsatte familier kan være svært at leve op til. Kirkens Korshær er en gammel forening - over 100 år, som gennem årene altid har hjulpet dem, der har behov for det, så det vil sige at når samfundet ændrer sig og behovene for hjælp ændres, så gør Kirkes Korshær det også, så derfor kommer der mere og mere fokus på også at hjælpe udsatte familier 

 

4. Mødrehjælpens lokalforening i Holstebro.

Mette Kristensen, der er kasserer og Anna Marie Kehlet, der er formand modtog donationen på lokalforeningens vegne.

Mødrehjælpen rådgiver, støtter og vejleder både gravide, mødre og familier. Mødrehjælpen opgaver er mange. Foreningens rådgiver, modtager henvendelser om samvær, skilsmisse, økonomi, barnets trivsel, vold i familien, tvivl om abort og sociale rettigheder for bare at nævne nogle.

Donationen kan give endnu mere hjælp og flere gode oplevelser til mødre og børn i lokalområdet og foreningens frivillige.

 

5. Aktivhuset Colstrup.

Aktiv Huset Colstrup er et kommunalt aktivitetstilbud til borgere med let til middelsvær demens. Huset byder på mange forskellige aktiviteter afhængig af brugernes ønsker og behov.

I Aktivhuset Colstrup deltager frivillige sammen med professionelle i arbejdet i huset. Det er netop de frivillige, der gør aktiviteter for brugerne og deres pårørende mulige. Det er de frivillige, som vi håber at denne donation kan være med til at påskønne, så brugerne får endnu flere gode oplevelser.

 

 IMG 9860 Copy

 Modtagerne af loge nr. 4 Ericas donationer samlet på trappen

 

B