Historie

I begyndelsen af 1900-tallet flyttede Victor Faber og dennes hustru, Anna Faber, til Holstebro for at tiltræde en stilling som overlæge på Holstebro Sygehus. Kort efter blev han indviet i broderloge nr. 34 Dannebrog, Holstebro, og i 1910 blev han overmester i denne loge.

Broder Victor Faber opfordrede sin hustru, Anna Faber, til at oprette en søsterloge i Holstebro. Ægteparret blev derfor optaget i Rebekka-loge nr. 2 "Thyra Danebod", København i 1913. Denne loge blev vores moderloge.

En Rebekka-forening med 28 medlemmer blev dannet, og den 6. februar 1914 holdt foreningen sit første møde.

Den 14.april 1914 institueredes Rebekka-loge nr. 4 "Erica" af broder Petrus Beyer. Logen havde 34 medlemmer. 

De første embedsmænd var:

 Overmester   Broder   Victor Faber
 Undermester  Søster  Anna Faber
 Sekretær  Søster  Margrethe Rendal
 Kasserer  Søster  Sine Randlev
 Skatmester  Søster  Kirstine Outzen

 

Søsterloge nr. 4 Erica har siden vokset sig større, og logen er blevet moderloge for 5 loger.

 Nr.    "Terra Nova" Aarhus   institueret den 28.april 1918 
 Nr.  8  "Dronning Dorothea" Kolding  institueret den 20. oktober 1918
 Nr.  25  "Dronning Louise" Viborg  institueret den 30. oktober 1938
 Nr. 27  "Heden" Herning  institueret den 27. september 1942
 Nr. 60  "Vigen" Lemvig  institueret den 5. oktober 1974

 
Vores venskabsloge er loge nr 4 "Pax" i Trondheim, Norge.

Ordensbygningen

Kirkestræde 7    7500 Holstebro

Centralt i Holstebro. Logebygningen ligger på Kirkepladsen og er nabo til Holstebro Kirke

103 0409 Copy

Det var visionære brødre, der i 1935 købte en grund ved Blødens Bæk, en gammel have, der tilhørte KFUM. Brødrene besluttede i 1936 at opføre bygningen. 

Det var en stor satsning, for det var midt i trediverne med stor fattigdom i samfundet. Byggesummen på knap 70.000 kroner var efter datidens forhold mange penge.Det var den kendte Holstebro-arkitekt Kr. Jensen, der tegnede huset, og nogle af byens mest velanskrevne håndværkere stod i spidsen for opførelsen. Husets palæagtige stil har siden været beundret i vide kredse, og har været den ideelle ramme for Odd Fellow Ordenens lokale loger i mere end 75 år.

Logebygningen stod stort set urørt indtil 1997, hvor bygningen fik nye vinduer og indlagt fjernvarme. I 2006 blev dagligstuen ommøbleret, der blev indrettet nye arkiver i kælderen og køkkenet blev totalrenoveret og udbygget. Det helt store hug kom i 2008 og omfattede en totalrenovering af toiletafsnittet, indretning af et handicaptoilet, installation af to nye elevatorer samt en nyopførelse af hovedtrappen i den gamle stil og med en granitbeklædning, der matcher Kirkepladsen. 

Et smukt og flot resultat, som både søstre og brødre kan være stolte af.

Logens lokaler

Ordensbygningen bruges og ejes af søsterloge nr. 4” Erica”, og broderloge nr 34 ”Dannebrog” i fællesskab.Desuden har Lejrforeningen ”Sct Jørgen”, Matriarklejren nr. 7 ”Oasen” og Patriarklejren nr 18 "Hardsyssel" hjemsted her. Selve indvielsen af logens lokaler var berammet til den 21. januar 1937- på broderloge nr  34  ”Dannebrogs” 21 års stiftelsesdag - men på grund af en hård vinter måtte dette udsættes til den 23. maj 1937. Indvielsen blev foretaget af daværende br Storsire Valdemar Madsen.
Ordensbygningen har møde- og selskabslokaler, og udover de mange loge arrangementer, benyttes lokalerne ligeledes til private selskaber og møder.

spisestuen

Her ses spisestuen, hvor vi har selskabeligt samvær efter logemødet på første sal.

Den store endevæg er udsmykket af kunstneren Albert Emiel. En for længst afdød br. Thy Christensen har forklaret billedet således:

Billedet til venstre symboliserer Venskabet. Drengen med bolden prøver på at komme med i legen, som de andre har, og dermed deltage i deres venskab.

Det midterste billede symboliserer Kærlighed. Kvinden siger, at hun kan vise ham vejen til næstekærlighed, men han må selv gå den.

Billedet til højre symboliserer næstekærligheden. Vi ser der familiesammenholdet.

Livets træ vokser op over alle tre billeder, og dette symboliserer Sandheden.

Fra logesalen

Overstol m ny top Copy  
Overmesterstolen              

       kapellanstolen

Alteret

103 0253 r1 Copy

                       Undermesterens stol